De soorten zangstemmen

De stem is het belangrijkste ‘muziekinstrument’ voor koorleden. In de muzikale harmonieleer bestaan er vier basisstemmen. Deze zijn de sopraan, de alt, de tenor en de bas. Zangstemmen worden ingedeeld volgens het bereik van de stem. Het bereik van een stem is de afstand tussen de hoogste en de laagste toon. Interessant om weten is dat het bereik van een stem door oefening kan vergroot worden, maar dat dit vooral afhangt van de lengte van de stembanden.

Sopraan

20150254e4ba6808711Sopraan, de eerste zangstem, komt van het Latijnse woord ‘supra’ wat boven betekent. Het gaat hier dus om een hoge stem die boven de andere stemmen uit kan komen. Deze stem wordt hoofdzakelijk door vrouwen of kinderen gezongen. Toch kunnen ook mannen door middel van een speciale techniek deze stem bereiken, maar dit is eerder zeldzaam.

Alt

De naam van deze tweede zangstem vindt ook zijn oorsprong in het Latijn waar ‘alta vox’ hoge stem betekent. Ook de altstem wordt meestal door vrouwen gezongen, maar er bestaan ook mannelijke altstemmen. Als mannen de altstem zingen wordt de zanger een contratenor genoemd. Niet alleen wordt deze stem in zangkoren gebruikt, maar deze stem is ook heel populair in musicals.

Tenor

Het woord tenor is afgeleid van het Latijnse woord ‘tenere’ wat vasthouden betekent. Deze derde zangstem is een mannelijke hoge stem en is een heel krachtige stem.

Bas

De vierde stem is de basstem. Ook deze stem vindt zijn oorsprong in het Latijn. In het Latijn betekent ‘bassus’ diep of laag. Het is de laagste mannelijke stem in een koor en mannen met zo’n stem zingen vaak de grondtoon van een akkoord.

Naast deze basisstemmen bestaan er ook nog andere stemsoorten en eigenlijk zitten de meeste stemmen van koorleden ergens tussen de vier basisstemmen in.

De andere stemsoorten zijn:

  • Mezzosopraan: een vrouwenstem die het midden houdt tussen sopraan en alt.
  • Contratenor: een man die bijzonder hoog kan zingen.
  • Bariton: een mannenstem die tussen een tenor en een bas in ligt.