Optreden: meer dan zingen alleen

Zingen in een koor is meer dan alleen maar samen zingen. Elk koorlid droomt er wel van om ooit eens voor een groot publiek op te treden en samen met het hele koor in de spotlights te staan. Zangkoren treden werkelijk overal op: op feestelijkheden, in kerken, in concerthallen en zelfs in een roulette casino kan een zangkoor een optreden geven. Een optreden is uiteraard de ultieme bekroning van maandenlang repeteren.

gut_besetztes_stadttheater_bei_bo_katzmann_chorToch hangt het slagen of falen van een optreden niet alleen af van het zangtalent van het koor, maar ook het visuele aspect is bij een optreden van groot belang. Het oog wil immers ook wat.

Eerst en vooral moeten alle koorleden perfect uitgedost zijn. Het is daarbij niet noodzakelijk dat elk lid dezelfde kledij draagt, maar deze kledij moet wel op elkaar afgestemd zijn. De kledij moet een bepaalde uniformiteit uitstralen zodat de eenheid van het koor benadrukt wordt.

Zodra het koor het podium opkomt is de voorstelling eigenlijk begonnen. Het is dan ook heel belangrijk om ook hieraan de nodige aandacht te besteden. Een koor die vol zelfvertrouwen het podium betreedt zal een stapje voor hebben bij het publiek dan een koor dat aarzelend en onzeker het podium op komt.

Ook de mimiek van de koorleden is heel belangrijk: elk koorlid moet enthousiasme uitstralen. Uiteraard is het niet de bedoeling om bij een triest lied een betoverende lach tevoorschijn te halen, maar de passie voor het zangstuk moet op de gezichtsuitdrukking van de koorleden altijd zichtbaar zijn. Als een van de koorleden in de fout gaat, is het belangrijk dat het publiek hier niets van merkt. Elk koorlid moet dus vermijden dat eventuele ergernis te zien is op zijn of haar gezicht.

Niet alleen is de mimiek op zich belangrijk, maar deze moet ook in overeenstemming zijn met de lichaamstaal. Een vrolijk lied mag gerust wat lichaamsbeweging hebben. Hiermee zetten de koorleden niet alleen de toon van het stuk, maar zal ook het publiek enthousiast op het lied reageren.