Wat is een koor?

Een koor is een groep mensen die, onder leiding van een koordirigent samen zingt.

In een koor zingen mensen met heel verschillende stemmen, maar wat ze allemaal gemeen hebben is hun passie voor muziek en zang. Om het met de woorden van Ludwig van Beethoven te zeggen: “Een valse noot zingen is onbelangrijk, maar zingen zonder passie is onvergeeflijk”.

Clinton-Attache-Daryl-Derrick-and-Blair-SCNNiet iedereen die zich bij een koor aansluit kan meteen al goed zingen en dit is ook helemaal de bedoeling niet. Koren zingen immers tijdens de repetities heel veel samen en hiermee oefenen de zangers niet alleen hun stem, maar kunnen de leden van het koor hun stemmen ook op elkaar afstemmen. Om te zingen in een koor is passie nodig voor muziek in het algemeen en passie voor zang in het bijzonder.

Een koor bestaat over het algemeen uit minimum een twaalftal zangers die in minstens twee stemmen zingen. Heel veel koren hebben echter de vier stemmen uit de muzikale harmonieleer. Deze stemmen zijn van hoog naar laag: sopraan, alt, tenor en bas. Koren met minder dan twaalf zangers worden over het algemeen ensembles genoemd.

Bij een koor is een belangrijke rol weggelegd voor de koordirigent. Dit is de muzikale leider van het gezelschap. Deze dirigent geeft niet alleen de maat aan tijdens het zingen, maar neemt nog tal van andere taken op zich.

Hij of zij is al lang voor de repetities bezig met het uitwerken van een zangstuk. De koordirigent leidt de repetities en studeert samen met de zangers het muziekstuk in. Hij of zij geeft ook een interpretatie aan een stuk en leidt de zangers om deze interpretatie gezamenlijk te volgen. Zo komt het hele koor tot een samenzang en weten de zangers waar ze bepaalde accenten moeten leggen.

Tijdens de opvoering van het muziekstuk geeft de dirigent met hand- en armbewegingen en met mimiek aanwijzingen aan het koor. Het is als het ware een codetaal die tijdens de repetities ontstond waardoor het hele koor samen een perfecte prestatie kan neerzetten.